Тријада грофа Уварова: Православље, самодржавље, народност!

07. децембра 2020. / Блог

Уобличитељ званичне државне идеологије Руске царевине у време владе цара Николаја I, био је гроф Сергеј Уваров (1786-1855), министар просвете у царевини, познат у оно време по конзервативним погледима на образовање, науку и књижевност. Основне принципе поменуте идеологије, Уваров је изнео по ступању на дужност министра у свом извештају цару „О неким општим принципима који би могли да послуже као водич у управљању Министарством народног образовања“ (19. новембра 1833. године).
Улазећи дубље у разматрање задате теме и тражећи оне принципе који органски проистичу из самог бића Русије, Уваров је формулисао три принципа без којих Русија не може да напредује, јача и живи, а то су:

1) Православље
2) Самодржавље
3) Народност (националност)

Овом тријадом грофа Уварова, Свети Теофан затворник, протумачио је потоњу царску заставу (црно-златно-белу), јер и само гесло „Православље, самодржавље, народност“, јесте својеврсан (бар делимичан) отклон од реформи императора Петра I, а појавило се као антитеза геслу антихришћанске тзв. Француске револуције: „Слобода, једнакост, братство“.

Стога, уместо масонске и лажне „слободе", стоји православље, које позива на истинску слободу (од греха, ђавола и смрти), те позива на богопознање, смирење, подвиг и љубав. Православно животно исповедништво, треба да буде цемент нације (руске, србске и свих осталих).
Даље, уместо лажне демо(но)кратске „једнакости" која истиче број уместо соја, нивелише и гаси особености, те омогућава стицање велике материјалне користи малобројним корисницима демократије, гроф Уваров истиче древно православно самодржавље, које подразумева наследну ауторитативну власт, симфонију Цркве и државе, те позитивни органски одабир, где ће на руководећим положајима у држави бити они синови нације који се истичу по врлини и способности.
И на крају, уместо масонске концепције „братства", као скупа појединаца (грађана) једног тренутка у датом друштву, стоји народ, односно нација као заветна и органска заједница коју чини вековни ланац предака и потомака.

Ова прикладна тријада грофа Уварова, има свеправославни карактер јер је уклопљива у православни поглед на политику за наш србски народ као и било који трећи православни народ. Наш србски пандан овом геслу, јесте гесло - „Бог, Краљ, домаћин!" које су формулисали Свети Николај Србски и Димитрије Љотић. Руски националистички емигранти, у духу међуратних идеја „Трећег пута", а услед чињенице да је царској Русији последњих векова мањкало социјалне правде (наравно, ни приближно као касније у зверском совјетском режиму), сразмерно већем либералном упливу, често су тријаду грофа Уварова реинтерпретирали као: „Православље, самодржавље, народни социјализам!"

Врх стране