Блог „Зборашка мисао"

19. маја 2020. / Коментар

Наш Покрет покренуо је нови пројекат - блог „Зборашка мисао", као гласило савремене зборашке идеје која и јесте идеологија нашег Покрета. Циљ пројекта је сабирање чланака и мисли учитеља Димитрија Љотића и других старих зборашких првака, као и новијих чланака који се директније позивају на мисао Збора. То су чланци наших другова из Покрета, наших пријатеља и свих осталих који су допринели и доприносе кристалисању савремене зборашке идеје, која јесте светосавски израз у савременој политици.

Блог ће бити редовно допуњаван разноврсним објавама на наведене теме.

Читајте, делите!

Са вером у Бога и победу Збора!

Подвиг и борба!

 

Врх стране