„Отаџбина права“ као наш идеал

26. августа 2019. / Коментар

„Један за све – сви за једнога
Лозинка наша: Смрт или славу.
Боже дај нам снаге
Да створимо отаџбину праву."

Зборашко-добровољачки идеал народне, односно суштински националне државе која је у познатим стиховима корачнице названа „Отаџбином правом“, и данас је актуелан, јер борба за остварење тог идеала јесте једини могући пут ка државотворној обнови србства на светосавским темељима.

За такву борбу за „Отаџбину праву“, мора се бити наоружан и „духом правим“ који одолева пошастима Система, неморала и сваког ругла грађанске, корпумпиране и ненародне државе и друштва. Друштва које данас пребива не само у глобалистичкој „демонији економије“ (Калајић) већ и све снажнијој демонији високих информатичких технологија...
Такав „дух прави“, макар кроз мале искре, мора пламтети, опстајати и чувати пламен „Отаџбине праве“, чију идеју ми излажемо на следећи начин.
„Отаџбина права“ није „Република Србија“ већ је „Отаџбина права“ - србска национална држава, уређена органски, сталешки и домаћински. Она јесте правно-политички израз србског народа и скројена је у складу са његовим животним законима. Она јемчи физичку, духовну и социјалну заштиту србског човека, те јемчи стварање такве духовне климе друштву – погодне за спасење душа свих њених житеља. Дакле, она обнавља свештену симфонију Цркве и државе, и у склопу ње – православну монархију.
Србска „Отаџбина права“ треба бити просторно јединствена и обухватити што је могуће већи део србског отачаственог простора, који је данас углавном окупиран. Изузев данашње Србије (укључујући у њу и свету србску земљу, Косово и Метохију) србском отачаственом простору припадају: Црна Гора, Крајина (са Славонијом и Далмацијом), Босна, Херцеговина и Македонија.

Верујемо да ће „Отаџбина права“ неизбежно доћи, уколико буде довољно њених истинских и верних синова и кћери. Синова и кћери, који знају шта су наследили од предака и знају шта дугују својим потомцима, те им је нација једно од најтврђих духовних огњишта у којем проналазе уточиште и из кога црпе снагу за сваку животну борбу... Подвиг и борбу!

Врх стране