Драгош Калајић о установи брака

22. фебруара 2021. / Блог

На данашњи дан 1943. године у Београду, рођен је „последњи Европљанин" Драгош Калајић. Тим поводом, објавићемо из ризнице његових мудрости, размишљања о установи брака, која је као што знамо, изложена свакојаким ударима тоталитарне мондијалистичке идеологије.

„Брак је еминентно метафизичко предузеће, јер се супротставља процесима физичке сфере који теже промискуитету, потирању квалитативних разлика и нивелацији, те, у крајњој консеквенци, ,топлотној смрти' из другог закона термодинамике. У свом идеалном одређењу и опредељењу, брак је израз херојске одлуке бића за јединственост упркос мноштва, за вечност упркос пролазности, за квалитет упркос квантитета, за форму упркос аморфије. Нико те не тера да ступаш у брак и преузимаш одговарајуће, херојске, дужности и одговорности; зато, раскидајући брачни савез, не оптужуј установу већ своју слабост, односно немоћ за извршење метафизичких циљева. Брак је један од облика верности темељним вредностима. Дисциплина брачне верности не врши се спрам некаквих (превртљивих) моралних обичаја, нити спрам супружника, већ пред сопством носиоца верности. У питању је верност сопственој одлуци, непомрачном соларном принципу људског елемента."

Врх стране